Text

English

Officer

2021.7.4 - 2023.7

Honorary member

 • AMAGASA, Teruo
 • ARAKI, Kouji
 • ETO, Kazuhiro
 • FURUYA, Hideki
 • HANADA, Koji
 • HIRATA, Yukio
 • IDE, Yoshinobu
 • ISHIBASHI, Kanji
 • ISHII, Takuo
 • ITO, Koichi
 • KANRI, Tomio
 • KASAI, Kazutaka
 • KATO, Motohiko
 • KAWAMOTO, Tatsuo
 • KUROSAKI, Norimasa
 • KUWATA, Fumiyuki
 • MATAKI, Shiro
 • MICHI, Kenichi
 • MIYAKE, Yoichiro
 • MIYATAKE, Kokichi
 • MIYAZAKI, Takashi
 • MORIMOTO, Motoi
 • NAKAHARA, Sen
 • NAKAHARA, So
 • NOKUBI, Takashi
 • ODA, Yutaka
 • OGAWA, Tetsuji
 • OKUDA, Katsuji
 • OYAMA, Takashi
 • SAITO, Tsuyoshi
 • SAKAI, Osamu
 • SAKURAI, Kaoru
 • SEKIMOTO, Tsuneo
 • SETO, Kanichi
 • SUDA, Hideaki
 • SUMITOMO, Masahito
 • TAKAZOE, Ichiro
 • YAMADA, Yoshiaki
 • YANAGISAWA, Keiji
 • YOSHIDA, Takaichi

President

 • AKIYAMA, Hitoshi

Vice-President

 • KONOO, Tetsuro

Managing Director

 • FUJII, Kazuyuki
 • NUMABE, Yukihiro
 • TAGUCHI, Norihiro
 • YAMAMOTO, Hitoshi

Director

 • HIRATA, Soichiro
 • MATSUNO, Tomonori
 • NAGASHIMA, Tadashi
 • NAKAHARA, Ken
 • NORITAKE, Kanako
 • SATO, So
 • TSURUTA, Jun
 • UEDA, Takayuki
 • YAMAMOTO, Kazuyo
 • YAMAMOTO, Matsuo

Auditor

 • KAWANO, Fumiaki
 • NARA, Yoichiro

Committees

General Affairs Committee

Chairman : FUJII, Kazuyuki

President, Vice-President, Managing Director

Finance Committee

Chairman : YAMAMOTO, Hitoshi

President, Vice-President, Director of General Affair

Academic committee

Chairman : YAMAMOTO, Kazuyo

Vice-Chairman : KONOO, Tetsuro

 • MORITA, Hiromitsu
 • NAKAJIMA, Ichiro
 • SATO, So
 • SUMI, Tadateru

Planning and Future Vision Committee

Chairman : TAGUCHI, Norihiro

Vice-Chairman : WADA, Naohisa

 • HASEGAWA, Tokuji
 • NAGASHIMA, Tadashi
 • OKA, Hiroko
 • SATO, Yoshiaki
Online Workshop and Seminar Working Group

Chairman : NAGASHIMA, Tadashi

 • IWASHITA, Yoichiro
 • HARAGUCHI, Akira
 • HASEGAWA, Tokuji
 • MIURA, Jiro
 • NAGAMATSU, Hiroshi
 • NOZAKI, Takenori
 • TADA, Hiroaki
 • TAGUCHI, Norihiro

Editorial and Public Relations Committee

Chairman : NUMABE, Yukihiro

Vice-Chairman : YAMAMOTO, Matsuo

 • ABE, Shinichi
 • ISHIGURO, Hitomi
 • KITAJIMA, Kayoko
 • MOROTOMI, Takahiko
 • NAGASHIMA, Tadashi
 • OTOGOTO, Junichi
 • SATO, Toshihide
 • SHIRAI, Hajime
 • SUMI, Tadateru

White Paper Working Group

Chairman : OTOGOTO, Junichi

Vice-Chairman : SUMI, Tadateru

 • ABE, Shinichi
 • FURUCHI, Mika
 • HIRATSUKA, Koichi
 • KITAJIMA, Kayoko
 • OKI, Emi
 • SHIRAI, Hajime

Educational Internationalization Promotion Committee

Chairman : TSURUTA, Jun

Vice-Chairman : UOSHIMA, Katsumi

 • HONG, Guang
 • KUBOTA, Mitsuyoshi
 • MASUNO, Kazuya
 • SEKI, Naoko

Educational Skills Development Committee

Chairman : TAGUCHI, Norihiro

Vice-Chairman : SUZUKI, Kazuyoshi

 • NAGATANI, Yukiko
 • SUMI, Tadateru
 • TAGUCHI, Norihiro
 • TSURUTA, Jun
Facilitator Training Seminar Working Group

Chairman : SUZUKI, Kazuyoshi

 • UEHARA, Tamotsu
 • KONOO, Tetsuro
 • NAGATANI, Yukiko
 • SUMI, Tadateru
 • TAGUCHI, Norihiro
Fujiken Working Group

Chairman : TAGUCHI, Norihiro

 • AKIYAMA, Hitoshi
 • NAGASHIMA, Tadashi
 • OSAWA, Ginko
 • SATO, Yoshiaki
 • SUZUKI, Kazuyoshi
 • TADA, Hiroaki
 • TSURUTA, Jun
 • UMEMORI, Sachi

Educational Strategy Committee

Chairman : HIRATA, Soichiro

 • KONOO, Tetsuro
 • NAGATANI, Yukiko
 • SONOI, Norihiro
 • WADA, Naohisa

Educational Evaluation Committee

Chairman : UEDA, Takayuki

 • KANAZAWA, Manabu
 • MATSUURA, Nobuyuki
 • SOENO, Yuichi
 • TSURUTA, Jun
 • YAMAMOTO, Kazuyo

Educational Consistency Committee

Chairman : MATSUNO, Tomonori

Vice-Chairman : NORITAKE, Kanako

 • FUJII, Noritaka
 • HASHIMOTO, Yoshiya
 • KAMIMOTO, Atsushi
 • KITAHARA, Kazuki

Organization Member Committee

Chairman : NAKAHARA, Ken

Organization Member Representative, President, Vice-President, Managing Director

Conflict of Interest Committee

Chairman : SATO, So

 • FURUICHI, Yasushi
 • HIRONAKA, Shouji
 • MIYAWAKI, Takuya
 • SATO, Kazuro

Special Mission Committees

Chairman : AKIYAMA, Hitoshi

Hold the Program Manager Workshop Working Group

Chairman : NAGASHIMA, Tadashi

Training the Task Forces for Dental Clinical Instructor Workshop Working Group

Chairman : HIRATA, Soichiro

Examination of e-learning materials Working Group

Chairman : NAGASHIMA, Tadashi

Top of the page